THS.KTS NGUYỄN THU PHONG - Người Sáng Lập, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc

Ông sáng lập Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui từ năm 2000, đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ năm 2004 và Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 2007 cho đến nay. Từ ý tưởng thành lập một công ty chuyên nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thiết kế thi công nhà ở tư nhân tại Việt Nam, trải qua 14 năm thành lập, đến nay Công ty Nhà Vui đã thật sự khẳng định vị thế dẫn đầu bằng uy tín chất lượng thương hiệu và năng lực vượt trội của mình qua trên 10.000 công trình nhà ở tại khắp mọi miền đất nước.

[Xem thêm]

Đoàn Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc thi công

 Từ năm 2004, ông đã sát  cánh cùng Nhà Vui với chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh và hợp tác  với các đối tác chuyên ngành trong và ngoài nước...

[Xem thêm]
Đào Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc thi công

Ông là một trong những  nhân sự chủ chốt đầu tiên của Nhà Vui từ những ngày đầu thành lập, phụ trách quản  lý một trong ba mảng dịch vụ chủ yếu của Nhà Vui là Thi công xây dựng.

[Xem thêm]

Đặng Văn Tuân - Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc thi công

  Đầu quân Nhà Vui từ năm  2002, ông là cánh tay đắc lực trong Ban Tổng Giám đốc cùng chịu trách nhiệm về  mảng Thi công xây dựng.

[Xem thêm]
Huỳnh Trung Định - Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc thi công

 Với bề dày kinh nghiệm  gần 20 năm trong lĩnh vực thi công xây dựng, từ năm 2008, ông chính thức công tác  tại Nhà Vui, góp phần củng cố lực lượng quản lý mảng dịch vụ nhiều cạnh tranh  này.

[Xem thêm]

Huỳnh Xuân Tiến - Giám đốc thi công

Trường tốt nghiệp: Khoa Xây Dựng - Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2002 đến nay
Số công trình đã thi công hoàn thiện: hơn 150 công trình

[Xem thêm]
Văn Ngô Như Kỳ - Giám đốc thi công

Trường tốt nghiệp: Khoa Xây Dựng - Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2007 đến nay
Số công trình đã thi công hoàn thiện: hơn 100 công trình

[Xem thêm]

Nguyễn Đình Huy - Giám đốc thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2003 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 100 công trình

[Xem thêm]
Lê Xuân Hương - Giám đốc thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2006 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 100 công trình

[Xem thêm]

Nguyễn Như Vinh - Giám đốc thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ 2003 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 200 công trình

[Xem thêm]
Vũ Anh Quyền - Giám đốc thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2010 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 80 công trình

[Xem thêm]

Võ Anh Khoa - Giám đốc thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ 2009 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 60 công trình

[Xem thêm]
Nguyễn Văn Minh - Giám đốc thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Văn Lang TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2009 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 60 công trình

[Xem thêm]

Đoàn Thị Hưng Hà - Giám đốc thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2006 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 70 công trình

[Xem thêm]
Du Thanh Minh - Giám đốc thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Bách Khoa TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ 2008 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 110 công trình

 
[Xem thêm]

Nguyễn Hữu Hoài Phúc - Giám đốc thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ 2008 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 80 công trình

[Xem thêm]
Nguyễn Thành Dương - Giám đốc thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Văn Lang TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2009 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 50 công trình

[Xem thêm]

Nguyễn Minh Tuấn - Chủ trì thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2007 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 100 công trình

[Xem thêm]
Nguyễn Lê Hữu Chung - Chủ trì thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Văn Lang TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2010 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 40 công trình

[Xem thêm]

Nguyễn Minh Hiếu - Chủ trì thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Văn Lang TP.HCM                            
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2010 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 40 công trình

[Xem thêm]
Hồ Xuân Tráng - Chủ trì thiết kế

Trường tốt nghiệp: Đại học Duy Tân - Đà Nẵng
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2010 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 30 công trình

[Xem thêm]

Nguyễn Thị Lê Phương - Trưởng phòng nội thất

Trường tốt nghiệp: Đại học Văn Lang TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2010 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 60 công trình

[Xem thêm]
Nguyễn Thị Mai Phương - Trưởng phòng nội thất

Trường tốt nghiệp: Đại học Văn Lang TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2008 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 60 công trình

[Xem thêm]

Nguyễn Hữu Nhân - Trưởng phòng nội thất

Trường tốt nghiệp: Đại học Quốc tế Hồng Bàng TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2012 đến nay
Số công trình đã thực hiện: hơn 30 công trình

[Xem thêm]
Hồ Ngọc Bích Thư -

Trường tốt nghiệp: Đại học Tôn Đức Thắng
Năm công tác tại Nhà Vui: từ 2010 đến nay
Chức vụ: Chủ trì thiết kế nội thất
Số công trình đã thực hiện: hơn 30 công trình

[Xem thêm]

Quảng cáo