Với bề dày kinh nghiệm  gần 20 năm trong lĩnh vực thi công xây dựng, từ năm 2008, ông chính thức công tác  tại Nhà Vui, góp phần củng cố lực lượng quản lý mảng dịch vụ nhiều cạnh tranh  này.

Quảng cáo