Trường tốt nghiệp: Khoa Xây Dựng - Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2002 đến nay
Số công trình đã thi công hoàn thiện: hơn 150 công trình

 

Quảng cáo