CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ VUI

Địa chỉ 1: 139B Pasteur, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Điện thoại: (+84) 028 3521 8661 / 8662 - Fax: (+84) 028 3521 8660
Email: pasteur@nhavui.com.vn / info@nhavui.com.vn

Địa chỉ 2: 233 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TPHCM
Điện thoại: (+84) 028 3943 4392 / 4393 - Fax: (+84) 028 3943 4394
Email: khanhhoi@nhavui.com.vn / info@nhavui.com.vn

Form liên hệ trực tuyến


Quảng cáo