Design Studio

11/09/2014, 17:29:00

Tầng làm việc là một không gian làm việc đầy cá tính riêng của hai xưởng thiết kế Studio 5 và Studio 6 . Với màu rất chất là màu đen chủ đạo, sự tập trung nhưng không kém phần thoải mái giúp các KTS và designer có thể thăng hoa các ý tưởng sáng tác. Một phòng họp nhỏ để thảo luận và trình bày phương án cho khách hàng cũng rất được các KTS yêu thích sử dụng.